Куклено-театрална школа за деца „ГлухАРТчета“

Куклено-театрална школа за деца „ГлухАРТчета
с ръководител Таня Гигова,
в партньорство с детски център IBL English Academy

Театралната школа предлага интерактивни занимания по куклен театър.

 Заниманията ще се провеждат с деца от 2 до 6 години, в рамките на един час, два пъти в седмицата –в група от  5 до 8 деца.

Часовете ще са актьорски, работа с кукли, приложни занимания – с цел да изработят, или да се прибавят елементи към куклите, с които ще се упражняват децата в тях.
В заниманията ни ще се включат много упражнения и игри, които развиват и възпитават умения свързани с двигателното развитие, развитие на въображението, развитие на фината моторика, общуването на децата по между им, преодоляването на стреса, работа в екип.

Часът преминава по следната схема:

  • Обща физическа загрявка на тялото;
  • Специфична актьорска загрявка на говорния апарат и на ръцете;
  • Задаването на актьорски задачи и постепенно, с увеличаването на на знанията и уменията на дечицата – актьорски задачи с кукли;
  • Паралелно се правят упражнения за развитието на въображението, развитието на двигателните умения за водене не кукла, движение по сцената;
  • Измислянето на истории, текстове по зададена тема;
  • Приложна работа за изработването на кукли и декори.

Дейностите се редуват в зависимост от емоционалното състояние, уменията на дечицата и нивото на групата в момента, съобразено е с възрастта и индивидуалността на всяко дете.

В края на всеки месец ще има показване на това какво се е случило, и какво са научили и изработили децата  –  чрез видео и снимки в затворена група, в страницата на детския център.