Модул 1 - юли

От 01.07.2021 до 31.07.2021

Лятното училище на английски език е подходящо за деца от 1-ви до 4-ти клас. Специално подбраните теми са съобразени с тяхното възрастово развитие и интереси. По време на програмата развиваме четирите езикови умения – четене, писане, говорене и слушане с разбиране.

Модул 2 - Август

От 01.08.2021 до 31.08.2021

Лятното училище на английски език е подходящо за деца от 1-ви до 4-ти клас. Специално подбраните теми са съобразени с тяхното възрастово развитие и интереси. По време на програмата развиваме четирите езикови умения – четене, писане, говорене и слушане с разбиране.