„Във втори клас господин Барта каза:

-Нарисувайте нещо. Все едно какво.

Оставих листа си бял. Учителят дойде до чина ми, а лицето ми заби като тамтам, когато той докосна главата ми с голямата си ръка и рече благо:

-Сняг! Колко е чист, бял и красив!“

Неизвестен автор

(„Пилешка супа за душата“ Дж. Канфийлд, М. Хансен)

 

  Ние в IBL English Academy сме отдадени млади хора, които обичат работата си. Обичаме да прекарваме време с децата, общуваме с тях, провокираме ги да задават въпроси и да стигат сами до отговорите.

За нас обучението, възпитанието и приятелското отношение вървят ръка за ръка. Ние вярваме, че всяко дете има потенциал, който се нуждае от поощряваща индивидуалното развитие атмосфера. Една от основните ни цели е да изградим умения у детето, с които то да разгръща своята инициативност и самостоятелност, когато е необходимо да взима само решения.

Позовавайки се на метода – Обучение чрез проучване/Inquiry based learning, ние целим не просто децата да усвоят чужд език, но да си изработят стратегии за справяне с различни задачи от всяко естество. Държим те да изпълняват зададените активности, но още по-важно е за тях, да знаят защо го правят.

За да изградим успешни и позитивни личности, е нужно да работим в екип с вас – мили родители. Да очертаем заедно рамките на нашите изисквания, да посрещнем индивидуалните нужди на всяко дете и да придадем позитивен тон на целия процес на обучение. А когато не сте сигурни как да подходите, ние сме насреща – нали сме един екип!

IBL English Academy е точното място за вашето дете, където ще се чувства сигурно и щастливо в света на английския език. Ние използваме метода на Обучение чрез проучване/Inquiry based learning и така насърчаваме децата да мислят абстрактно, критично и сами да достигат до отговорите.

Графика 1: Средни резултати от изпити за 2023

Адрес: София, бул. „Цар Борис III“ 262; 0893 82 10 16 ; eacademyibl@gmail.com