Happy Friends

4 - 5 години

 
Това ниво е подходящо за деца на 5 години които, правят първия си досег със света на Английския език.

Happy Kids

6 години

Това ниво е подходящо за деца, на които им предстои да се подготвят за училище.

Happy Starters

1-2 клас

Потапяме децата в един различен свят – свят, в който близките до тях теми и въпроси са представени изцяло на английски език. 

Happy Founders

2-3 клас

 Децата имат изградени навици за учене и рутина, които да следват с все по-малко помощ от страна на възрастните. 

Happy Students

3-4 клас

Това ниво е подходящо за деца 3-4 клас. Те са вече с изградени училищни навици, знаещи и разбиращи какви са техните задължения в процеса на обучение. 

Happy Movers

4-5 клас

Това ниво е подходящо за деца 45 клас. Децата на тази възраст са способни до голяма степен сами да поставят целите си и да правят анализ на крайния резултат.