Стая за любопитковци - Happy Students

В тази стая децата имат възможност не само да се насладят на приятно четиво, но и да разсъждават и анализират прочетеното, те могат да се възползват от мултимедията, както и съобразените с възрастта им материали и кътове.

Кът за четене

В този кът децата имат възможност не само да се насладят на приятно четиво, но и да разсъждават и анализират прочетеното чрез подпомагащи въпроси и специално разработени таблици, които фокусират децата върху отделни фрагменти на четивото. Създаваме култура на четенето – вникване в текста, развиване на критично мислене, създаване на логически връзки, асоциации, резюмиране и отсяване на важни идеи и концепции.

Кът за проучване

В този кът децата изследват различни материали, развиват хипотези и изпробват варианти, които ги подкрепят или отхвърлят. Организацията на къта е различна спрямо темите, които са актуални в процеса на обучение. Три са опорните точки, върху които се базират техните проучвания: 

  • Какво виждат?
  • Какво мислят? 
  • Какво се чудят?

Кът за въпроси и отговори

В процеса на обучение възникват различни дискусии, които въвличат децата, тогава ние имаме готовност да развием тези идеи и да задълбочим разсъжденията им. Тъй като за нас е важно всяко едно дете да бъде чуто, организирахме кът, в който могат да зададат въпрос или дадат отговор по интересни за тях теми.

Кът за формално обучение

Това е кът е със самостоятелни чинове за всяко дете. Има възможност масите да се пренареждат в зависимост от целта на обучение – самостоятелна работа, сътрудничество в малки групи, колаборации в различни проекти, ангажиращи всички деца едновременно. Възможностите за интерактивно обучение предоставят още един начин децата да бъдат въвлечени в процеса на обучение под формата на игра и неусетно, с лекота, да подобряват уменията си – четене, писане, слушане с разбиране и говорене на английски език. Ролята на учителя в този кът е да бъде навигатор, да подпомага децата в процеса, но не и да бъде лектор, който да поднася „наготово“ учебния материал.