Happy founders – 80 мин (2 пъти в седмицата)

Това ниво е подходящо за деца, които са 2-3 клас. Децата имат изградени навици за учене и рутина, които да следват с все по-малко помощ от страна на възрастните. Напътстваме ги и мотивираме те сами да стигат до въпросите и отговорите, които искат да открият. Първите самостоятелни проекти са вълнуващо изживяване за тях, което ги мотивира и изпълва с гордост от добре свършената работа. Изграждаме позитивна, приятелска среда, в която всеки може да сподели емоциите си и темите, които го вълнуват.

По време на курса:

  • Развиваме четирите езикови умения – слушане, четене, писане и говорене;

  • Насърчаваме децата сами да изписват по-прости думи и фрази, които нямат специфични особености;

  • Насърчаваме децата сами да прочитат вече кратки текстове и истории;

  • Мотивираме и окуражаваме децата да упражняват и развиват говорните си умения чрез различни поставени казуси;

  • Развиваме у децата умението да слушат с разбиране и ги насърчаваме да задават въпроси /inquiry based learning approach/;

  • Разгръщаме няколко проекта на теми близки и интересни за децата. Целта е да затвърдят наученото и да съчетаят креативността и любознателността си в едно;

  • Самостоятелните проекти на интересни за тях теми развива креативността и въображението им. Правят първите си стъпки като презентатори на своите идеи и творчески проекти;

  • Развиваме критичното мислене у децата, чрез поставяне на различни казуси и ги насърчаваме сами да взимат решения от различен характер (problem solving skills);

  • Представяме методика за самоподготовка вкъщи, която включва указания и материали, чрез които децата да бъдат отговорни към предмета сами вкъщи, без да се налага продължително участие на родител в процеса на учене.