Happy Kids – 50 мин (2 пъти в седмицата)

Това ниво е подходящо за деца, на които им предстои да се подготвят за училище. Очертаваме рамки на децата – какво се изисква от тях и как да се справят с поставените задачите, а в същото време, чрез игровия подход, правим плавен преход към следващата важна стъпка, която им предстои – ролята на ученика!

По време на курса:

  • Развиваме четирите езикови умения – слушане, четене, писане и говорене;

  • Развиваме уменията на децата да разбират и следват кратки инструкции;

  • Развиваме умението да разпознават, повтарят, четат и изговарят кратки фрази, които са част от обучителната програма;

  • Развиваме концепцията за образуването на думи – всяка буква има определен звук, а събирайки ги заедно се формира думата. Така поставяме и основата за

  • Разбирането – свързаните думи образуват изречения, а свързаните изречения – кратък текст;

  • Развиваме фината моторика на децата, чрез различни дейности – hands on activities – вярваме, че децата опознават света чрез игри и преживявания, които им носят позитивни усещания. Идеален начин за развитие на фината моторика е да докосват различни текстури и да прецизират по-добре движенията си чрез забавни активности.

  • Насърчаваме общуването на английски език между децата в групата.