Happy movers – 80 мин (2 пъти в седмицата)

Това ниво е подходящо за деца 45 клас. Децата на тази възраст са способни до голяма степен сами да поставят целите си и да правят анализ на крайния резултат. Ролята на учителя има за цел на напътства децата в процеса на обучение. Езиковите възможности на децата и по-зрялата им възраст дават възможност да се обсъждат важни социални теми, които да обогатяват общата им култура и да разширяват мирогледа си. Екипната работа има ключова роля в тяхното личностно развитие, а общуването на английски език по между си усъвършенства техните езикови умения като слушане с разбиране и говорене.

По време на курса:

  • Мотивираме децата да се изразяват на английски с кратки диалози;

  • Пишат самостоятелно структурирани текстове с различни параграфи;

  • Прочитат кратки книги, като се подпомагат да дискутират текста и да задават въпроси;

  • Слушат с разбиране по – дълги текстове и истории с използване на все по-малко визуализация.

  • Работят върху различни проекти – самостоятелни и групови;

  • Разиграват различни ситуации от тяхното ежедневие и разискват казуси, свързани с тях.

  • Обогатяваме речниковия им запас, като насърчаваме използването на синоними и открояваме различните нюанси на думи и фрази, които имат припокриващо се значение.

  • Децата продължават да се учат да определят основна идея, тема и детайли в дадени истории. Отсяват важната информация и резюмират същината на текста.