Happy starters – 70 мин (2 пъти в седмицата)

Това ниво е подходящо за деца, които са 1-2 клас. Потапяме децата в един различен свят – свят, в който близките до тях теми и въпроси са представени изцяло на английски език. Напътстваме ги и мотивираме те сами да стигат до въпросите и отговорите, които ги вълнуват. Изграждаме позитивна, приятелска среда, в която всеки може да сподели емоциите си и темите, които го вълнуват.

По време на курса:

  • Развиваме четирите езикови умения – слушане, четене, писане и говорене;

  • Насърчаваме децата сами да изписват по-прости думи и фрази, които нямат специфични особености;

  • Насърчаваме децата сами да прочитат вече познати думи и кратки текстове;

  • Мотивираме и окуражаваме децата да упражняват и развиват говорните си умения чрез различни ролеви игри;

  • Развиваме у децата умението да слушат с разбиране и да задават въпроси;

  • Разгръщаме няколко проекта на теми близки и интересни за децата. Целта е да затвърдят наученото и да съчетаят креативността и любознателността си в едно;

  • Развиваме критичното мислене у децата, чрез поставяне на различни казуси и ги насърчаваме сами да взимат решения от различен характер (problem solving skills).