Happy students – 80 мин (2 пъти в седмицата)

Това ниво е подходящо за деца 3-4 клас. Те са вече с изградени училищни навици, знаещи и разбиращи какви са техните задължения в процеса на обучение. Това не означава, обаче, че изучаването на чужд език ще бъде еднообразно и механично действие. Напротив – използваме самостоятелността на децата, тяхното критично мислене, за да им представим красотата и удоволствието от това да общуват помежду си само на английски език – да се изразяват свободно, да поставят сами темите, които искат да бъдат разисквани. Отново има игри, специално подбрани за тяхната възраст и интереси.

По време на курса:

  • Мотивираме децата да се изразяват на английски език с кратки диалози;

  • Пишат самостоятелно структурирани текстове с различни параграфи;

  • Прочитат кратки книги, като се подпомагат да дискутират текста и да задават въпроси;

  • Слушат с разбиране по – дълги текстове;

  • Работят върху различни проекти – самостоятелни и групови;

  • Разиграват различни ситуации от тяхното ежедневие и разискват казуси, свързани с тях.